Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

online το εκπαιδευτικό λογισμικό του Υπουργείου


    Γλώσσα Α'-Β'                            Μαθηματικά Α'-Β'               Ιστορία Γ'-Δ'

    Γλώσσα Γ'-Δ'                            Μαθηματικά Γ'-Δ'                 Στο σταυροδρόμι τριων ηπείρων

    Γλώσσα Ε'-ΣΤ'                         Μαθηματικά Ε'-ΣΤ'               Πολιτικά και Διπλωματικά
                                                                                                                           γεγονότα της νεότερης Ιστορίας  
     Μαθαίνω τη γλώσσα μου           Αγγλικά Δ'-Ε'                        Αγγλικά ΣΤ'             
  Γεωγραφία Ε'-ΣΤ'                        Θρησκευτικά Γ'-Δ'                   Μουσική Α'-ΣΤ'                                     Κοινωνική και πολιτική αγωγή      Θρησκευτικά Ε'-ΣΤ               Εικαστικά Α'-ΣΤ'
 Περιβάλλον - Η προστασία του Δάσους            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου