Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣΜέρη Παραγράφου


Τι είναι παράγραφος

Σ’ ένα κείμενο ο συγγραφέας διατυπώνει σκέψεις, εκφράζει απόψεις, ιδέες ή συναισθήματα. Για να γίνει κατανοητός, πρέπει να ακολουθήσει μία σειρά στο γράψιμό του. Πρώτα όμως χρειάζεται ο ίδιος να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ποιο είναι το θέμα του και στη συνέχεια να το γράψει. Κάθε σκέψη ή ιδέα του θα αναπτύσσεται σε ξεχωριστό μέρος του κειμένου, την παράγραφο. Επομένως,  παράγραφος είναι ένα κομμάτι του κειμένου, στο οποίο αναπτύσσεται μία και μόνη σκέψη, άποψη ή ιδέα.

Ένα σωστά δομημένο κείμενο, έχει τόσες παραγράφους όσες είναι και οι σκέψεις, οι ιδέες που αναπτύσσει ο συγγραφέας του.

 

Η σημασία της παραγράφου.

Εάν γράφει κανείς σωστά μία παράγραφο, ξέρει να γράφει σωστά κι ένα κείμενο, γιατί ένα κείμενο δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειρά παραγράφων, που δένονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν ένα θέμα από όλες τις πλευρές.

      

Δομή της παραγράφου

Κάθε παράγραφος αποτελείται

από τρία μέρη:

α) τη θεματική περίοδο,

β) τα σχόλια ή λεπτομέρειες,

γ) την κατακλείδα.

 

Η θεματική περίοδος (θ.π.)εκφράζει με ακρίβεια, συντομία και σαφήνεια την κύρια ιδέα της παραγράφου κι ένα σαφή σκοπό (τη θέση/πρόθεση) του συγγραφέα απέναντι στην κύρια ιδέα. Διαβάζοντας, λοιπόν, την πρώτη περίοδο μιας παραγράφου, καταλαβαίνουμε για ποιο θέμα μιλάει η παράγραφος.

Η θέση της θεματικής περιόδου

1.     Στην αρχή (η πιο συνηθισμένη). Προχωρούμε παραγωγικά  αναλύοντας σε λεπτομέρειες κάτι το γενικό.

2.     Στο τέλος (λιγότερο συνηθισμένη). Προχωρούμε επαγωγικά από τις λεπτομέρειες στη γενική διατύπωση της θεματικής πρότασης.

3.     Στη μέση (λίγο σπάνια). Όταν η θεματική πρόταση είναι συμπέρασμα για το πρώτο μισό της παραγράφου και συγχρόνως αποτελεί μια θέση για απόδειξη για το δεύτερο μισό της παραγράφου.

Οι Λεπτομέρειες ή τα σχόλια, είναι οι μερικότερες ιδέες που διασαφηνίζουν, αναπτύσσουν, αιτιολογούν ή στηρίζουν την κύρια ιδέα της παραγράφου που φαίνεται στη θεματική περίοδο. Οι μερικότερες αυτές ιδέες εκφράζονται με:

 α) Βασικές προτάσεις, που υποστηρίζουν/αναπτύσσουν άμεσα την κύρια ιδέα της παραγράφου κάνοντάς την πιο κατανοητή.

 β) Βοηθητικές προτάσεις, που έμμεσα αναπτύσσουν και υποστηρίζουν την κύρια ιδέα της παραγράφου, ενώ άμεσα τη βασική πρόταση στην οποία ανήκουν.

 

Η κατακλείδα συνοψίζει την  κύρια ιδέα της παραγράφου και συγχρόνως προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με την επόμενη παράγραφο. Λειτουργεί ως συμπέρασμα και υπογραμμίζει την κύρια ιδέα της παραγράφου. Ωστόσο, μια παράγραφος δεν είναι απαραίτητο να έχει κατακλείδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου