Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


 


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  - σύνδρομο Asperger 

Επιμέλεια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


Ένας ορισμός
   «Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας , ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθησιακών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε ο όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου , κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες , αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες . Αν και οι ΜΔ μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις , όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων»Hammill 1990.

Κατηγορίες ΜΔ     
Οι ΜΔ είναι ένας ευρύς όρος , ο οποίος καλύπτει πολλές πιθανές αιτίες , συμπτώματα , θεραπείες και αποτελέσματα. Μια απλή κατηγοριοποίηση των ΜΔ είναι η παρακάτω :

-Δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου . Τέτοιες μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση) ,τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή την κατανόηση των λεγομένων του  συνομιλητή.
Συμπτώματα:
·                    Αδυναμία κατανόησης σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών.
·                    Αδυναμία κατανόησης μεταφορών, παρομοιώσεων ή των  πολλαπλών εννοιών μιας λέξης δυσκολία με την χρήση προθέσεων και την έννοιά τους.
·                    Λάθη στη σύνταξη.
·                    Αδυναμία κατανόησης γλωσσολογικών στοιχείων που εκφράζουν σχέσεις σύγκρισης, χώρου, χρόνου.
·                    Δυσκολία στην επιλογή και χρήση της κατάλληλης λέξης κατά την ομιλία με αποτέλεσμα  να  «κολλάνε», να κάνουν  διάφορες γκριμάτσες προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία.
·                    Παραλείψεις άρθρων, υποκειμένων, αντικειμένων .
·                    Δυσκολία στην ακολουθία και στους χρόνους των ρημάτων.
·                    Φτωχό λεξιλόγιο

-Δυσκολίες γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση της δυσλεξίας( συχνά αναφέρεται και ως ειδική μαθησιακή δυσκολία)
Συμπτώματα:
 • Παράλειψη, πρόσθεση ή αντιμετάθεση: γραμμάτων, συλλαβών και συμβόλων. 
 • Σύγχυση φθόγγων που συγγενεύουν φωνολογικά.
 • Δυσκολίες στην ακουστική διάκριση.
 • Αντιστροφή γραμμάτων και αριθμών.
 • Λάθη στις αποστρόφους.
 • Δυσκολία σε γραμματικές δομές που μοιάζουν .
 • Απουσία τελειών και γενικότερα σημείων στίξης.
 • Ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχουν διδαχτεί συστηματικά.
 • Απουσία διαστημάτων μεταξύ των λέξεων.
 • Τα γράμματα δεν πατούν πάνω στη γραμμή του τετραδίου.
 • Λανθασμένη λαβή μολυβιού.
 • Ακατάστατη εμφάνιση γραπτού.
 • Δυσκολία στη γραπτή διατύπωση σκέψεων και ιδεών.

 -Δυσκολίες στην ανάγνωση.
  Συμπτώματα:
 • Αργός ρυθμός, συλλαβιστά χωρίς άνεση και ροή.
 • Δυσκολία στην οπτική διάκριση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά.
 • Παραποίηση λέξεων που μοιάζουν οπτικά.
 • Πηδούν ή χάνουν τη σειρά που διαβάζουν.
 • Δε σταματούν στα σημεία στίξης.
 • Δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου καθώς και στην διατύπωση της κεντρικής ιδέας.
 • Δυσκολία στη χρήση λεξικών ,εγκυκλοπαιδειών, χαρτών.

-Δυσκολίες στα μαθηματικά. Δυσαριθμησία. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν: Δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, στη χρήση χρημάτων.
Συμπτώματα:
·                    Δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων από μνήμης.
·                    Δυσκολία με τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις , και  έννοιες.
·                    Δυσκολία συγκράτησης και ανάκλησης εννοιών ή ανικανότητα να       καταλάβει μαθηματικές έννοιες.
·                    Δυσκολία στον προσανατολισμό.
·                    Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων.
·                    Δυσκολία στις αφηρημένες  έννοιες (χρόνου, κατεύθυνσης, προγραμμάτων, της αίσθησης του χρόνου και της σειράς για γεγονότα στο παρελθόν ή στο μέλλον.
·                    Δυσκολία εκμάθησης μουσικών εννοιών, παρακολούθησης οδηγιών σε αθλήματα που απαιτούν μια λογική σειρά πράξεων, καθώς και δυσκολία να κρατάει το σκορ και τη σειρά των παικτών σε επιτραπέζια παιγνίδια και τα χαρτιά.
·                    Μπορεί να καταλαβαίνει μαθηματικές έννοιες αλλά να μην μπορεί να εκτελέσει απλές πράξεις χωρίς κομπιουτεράκι.
·                    Δυσκολία στην απομνημόνευση και αυτόματη ανάκληση αριθμών (πολλαπλασιασμός ,προπαίδεια).
Η δυσαριθμησία  μπορεί να είναι ποσοτική (μειονέκτημα στο μέτρημα, υπολογισμούς και χρήση αριθμών) ποιοτική (μειονέκτημα στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών) ή ενδιάμεση (δυσκολία εργασίας με νούμερα ή σύμβολα).

-Άλλες δυσκολίες. Σε  αυτή την κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διδασκαλία της μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω από τον όρο <<μαθησιακές δυσκολίες>>, χωρίς να εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι οπτικοκινητικές διαταραχές.

Συμπεριφορά παιδιού με ΜΔ
·         Είναι ανοργάνωτο.
·         Ξεχνάει πράγματα
·         Είναι αδέξιο
·         Συχνά βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα
·         Κουράζεται υπερβολικά εξαιτίας του βαθμού προσοχής και του κόπου που πρέπει να καταβάλει συνεχώς.
·         Χρησιμοποιεί τακτικές αποφυγής
·         Μπορεί να είναι ο κλόουν της τάξης ή να έχει διασπαστική συμπεριφορά ή είναι εντελώς αποτραβηγμένος.
·         Είναι το παιδί που ενώ είναι έξυπνο σε ορισμένα πράγματα , μπλοκάρει σε άλλα.
·         Έχει δυσκολία να ακολουθήσει τρεις εντολές οδηγίες στη σειρά.
·         Άργησε να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά
·         Υπάρχει άλλος στην οικογένεια ή ανάμεσα στους κοντινούς συγγενείς με παρόμοια προβλήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

·                                                                    Ενημέρωση των γονέων
·                                                                    Εντόπιση των δυνατών και αδύνατων σημείων του μαθητή
·                                                                    Δώστε στο μαθητή να καταλάβει ότι θέλετε να τον βοηθήσετε
·                                                                    Βάλτε ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους διαφορετικά θα απογοητευτεί
·                                                                    Εξατομικευμένη βοήθεια
·                                                                    Ενθάρρυνση όταν δυσκολεύεται
·                                                                    Επιβεβαιώστε ότι κατανοεί τις εργασίες που του δίνετε
·                                                                    Δώστε του την ευκαιρία να εξασκηθεί αρκετά στην νέα ύλη
·                    Κάντε συχνές επαναλήψεις για να εμπεδώσει όσα έχετε διδάξει
·                    Δώστε του περισσότερο χρόνο να οργανώσει τη σκέψη του και να ολοκληρώσει τη δουλειά του
·                    Αριθμήστε τις σειρές ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό χρώμα στην κάθε σειρά όταν αντιγράφει από τον πίνακα.
·                                                                    Αξιολογείστε το κείμενό του σύμφωνα με το περιεχόμενό του και όχι την ορθογραφία..
·                                                                    Εξετάστε τον προφορικά .
·                                                                    Κάντε του πάντα και ένα θετικό σχόλιο.
·                                                                    Βαθμολογήστε τον σύμφωνα με την πρόοδό του και όχι συγκριτικά με τους συμμαθητές του.
·                                                                    Επιτρέψτε του να χρησιμοποιεί τεχνικές και εξοπλισμό που τον βοηθά.
·                                                                    Δώστε του λιγότερη εργασία για το σπίτι.
·                                                                    Τοποθετείστε τον στο πρώτο θρανίο.
·                                                                    Αποφύγετε να του διορθώνετε το γραπτό του με έντονο χρώμα .
·                                                                    Δώστε του την ευκαιρία να συμμετάσχει σε δραστηριότητες όπου είναι ιδιαίτερα ικανός, για τόνωση της αυτοπεποίθησής του.
·                                                                    Χρησιμοποιήστε εικόνες και σχεδιαγράμματα.
·                                                                    Δώστε του καλά οργανωμένα οπτικά φύλλα εργασίας.
·                                                                    Χώρος διδασκαλίας ήσυχος και λιτός.
·                                                                    Ενημερώστε τον ίδιο τον μαθητή για την κατάστασή του κάτω από την καθοδήγηση του ειδικού ή της ομάδας αξιολόγησης.
·                                                                    Συνεργαστείτε με την οικογένεια , βάζοντας κοινό στόχο την καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΜΥΘΟΙ

Τα άτομα με ΜΔ έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.
Η αλήθεια είναι ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος άτομο με ΜΔ πρέπει υποχρεωτικά να έχει φυσιολογική νοημοσύνη.
Τα άτομα με ΜΔ δεν μπορούν να μάθουν.
Η αλήθεια είναι τα άτομα με ΜΔ μπορούν να  φτάσουν και σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών.
Οι ΜΔ θεραπεύονται.
Η αλήθεια είναι ότι οι ΜΔ αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη την οποία το άτομο είναι δυνατόν να μάθει να χειρίζεται και ως εκ τούτου να μειώσει την επίδρασή της στη ζωή του.


ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΜΔ

 • Λάθη στη δομή του εγκεφάλου
 • Ελλιπής διατροφή
 • Χρήση ουσιών
 • Κληρονομικές αιτίες
 • Ελλιπής φροντίδα στα στάδια της βρεφικής ηλικίας του ατόμου
 • Ελλιπής επικοινωνία ανάμεσα σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου
 • Λανθασμένη παραγόμενη ποσότητα νευροδιαβιβαστών ή δυσλειτουργία στη χρήση τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 • Διαχωρίζω τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από αυτά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική υστέρηση – αισθητηριακές ελλείψεις ,προβλήματα όρασης και ακοής – ψυχώσεις ,νευρώσεις – κινητικά προβλήματα – πολυαναπηρίες).
 • Ο μαθητής με ΜΔ δεν είναι τεμπέλης και δεν έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.
 • Όσο πιο νωρίς εντοπίσω, δεχτώ και αντιμετωπίσω το πρόβλημα,
(μαθησιακές δυσκολίες ,διάσπαση και υπερκινητικότητα) ,τόσο καλύτερη εξέλιξη μπορεί να έχει ο μαθητής
Μαθητής με διάσπαση ή με διάσπαση και υπερκινητικότητα, που δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα ,στην αρχή είναι ένα παιδί απρόσεκτο που δεν μπορεί να καθίσει στη θέση του, αυτή του όμως η συμπεριφορά το κάνει να χάνει πληροφορίες και σε μικρό χρονικό διάστημα να μην μπορεί να παρακολουθήσει την τάξη. Αυτά τα παιδιά έχοντας κανονική νοημοσύνη συνειδητοποιούν την αδυναμία τους και πέφτει η αυτοεκτίμησή τους. Παράλληλα  μπορεί να έχουν την εικόνα του κακού μαθητή αλλά και του κακού παιδιού.

ΑΛΛΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ…


Κατηγορίες παιδιών με ιδιαιτερότητες που συναντάμε συχνά στο κανονικό σχολείο, που ενώ παρουσιάζουν ΜΔ δεν είναι αυτό το κυρίαρχό  πρόβλημά τους. Τέτοιες  είναι:
·         ΔΠ Διάσπαση Προσοχής .
·         ΔΕΠΥ Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
·         Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και πιο συγκεκριμένα από το φάσμα του αυτισμού παιδιά με υψηλή λειτουργικότητα, παιδιά με σύνδρομο Asperger, με ή χωρίς διάγνωση.
·         Ψυχοκινητικές καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα παιδιά με οριακή νοημοσύνη
·         Ψυχοσωματικές Διαταραχές (ενούρηση, εγκόπριση ,νευρική ανορεξία , βουλιμία, επιλεκτική αλαλία). Άλλοτε συνυφασμένες με ενδοοικογενειακά προβλήματα, άλλοτε με δύσκολη εφηβεία (χρήση ουσιών, εθισμός στο  διαδίκτυο) και άλλοτε με περιστατικά βίας μέσα στο περιβάλλον του σχολείου. 
·         Παιδικές Ψυχώσεις και νευρώσεις,  πίσω από μια σχολική αποτυχία η οποία δεν έχει άλλη αιτιολογία.

1.ΔΠ Διάσπαση προσοχής και 2. ΔΕΠΥ


Πρόκειται για νευρολογική διαταραχή που διαρκεί εφ’ όρου ζωής.
Συμπτώματα : Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη προσοχής, αλλά και η υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, ή ο συνδυασμός των τριών.
·         Έχει δυσκολία προσοχής σε λεπτομέρειες και κάνει λάθη απροσεξίας
·         Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του
·         Δείχνει ότι δεν ακούει.
·         Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες
·         Δυσκολεύεται στην οργάνωση χώρου και χρόνου
·         Αποφεύγει οτιδήποτε απαιτεί παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια
·         Χάνει πράγματα
·         Διασπάτε η προσοχή του εύκολα
·         Ξεχνάει πράγματα
·         Τρέχει ή σκαρφαλώνει υπερβολικά
·         Δυσκολεύεται να μείνει καθιστό
·         Παίζει με τα χέρια του, κουνά τα πόδια του  ενώ είναι στο θρανίο
·         Μένει λίγο σε μια δραστηριότητα
·         Φλυαρεί υπερβολικά
·         Απαντά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ερώτηση
·         Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
·         Διακόπτει τους άλλους ομιλητές.

3. Σύνδρομο Asperger:


Ένα αυτιστικό παιδί <<ζει στον κόσμο του>>, ενώ τα παιδιά με σύνδρομο ASBERGER <<ζουν στον κόσμο μας αλλά με το δικό τους τρόπο>>.(Van Krevelen αναφορά στον Wing,1991)
Τα παιδιά με το σύνδρομο (στην πλειοψηφία τους αγόρια) έχουν συνήθως μέτρια ή λίγο παραπάνω από μέτρια νοημοσύνη και έχουν ανώτερη μηχανική μνήμη.
Υπάρχουν κάποια καθοριστικά χαρακτηριστικά που σκόπιμο είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν στην τάξη τους παιδιά με αυτό το σύνδρομο.
·         Επιμονή στην τάξη των πραγμάτων στη ρουτίνα και στο πρόγραμμα Τα παιδιά αυτά συγχύζονται εύκολα με την παραμικρή αλλαγή .Είναι ανήσυχα και στενοχωρούνται πολύ όταν δεν ξέρουν τι να προσμένουν.
Πρόταση:
- Προσφέρω ένα ασφαλές και αναμενόμενο περιβάλλον
- Περιορίζω τις αλλαγές
- Έχω ένα σταθερό πρόγραμμα για την κάθε ημέρα
 - Αποφεύγω τις εκπλήξεις, ενημερώνω για τις έκτακτες                     δραστηριότητες και για αυτές εκτός σχολείου
  -  Καθησυχάζω φόβους για το άγνωστο παρουσιάζοντας στο παιδί στο         
  βαθμό που είναι εφικτό την καινούρια δραστηριότητα, τον καινούριο
  χώρο, τα νέα πρόσωπα
  - Φροντίζω η ενημέρωση για όλες τις αλλαγές να γίνεται στο σωστό
   χρόνο, ούτε την τελευταία στιγμή, ούτε πολύ νωρίς για να μην
    παρατείνεται η αγωνία του παιδιού

·         Έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά με σύνδρομο
Asperger  μιλάνε, προς τους ανθρώπους και όχι μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουν
 ανέκδοτα, ειρωνείες ή μεταφορές . Κατανοούν μόνο τον κυριολεκτικό λόγο
Δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ότι κάποιες φορές ο συνομιλητής λέει ψέματα ή κοροϊδεύει. Χρησιμοποιούν μονότονο ή μονοκόμματο, αφύσικο τόνο φωνής. Μπορεί   να μην τους αρέσει  σωματική επαφή και έχουν δυσκολία στη  κατανόηση πολύπλοκων κανόνων τα κοινωνικής αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιούν ακατάλληλα βλέμματα και γλώσσα του σώματος. Δεν είναι διπλωμάτες παρερμηνεύουν κοινωνικές υποδείξεις δεν μπορούν να κρίνουν και να κρατούν τις κοινωνικές αποστάσεις. Έχουν μειωμένη ικανότητα να αρχίσουν και να κρατήσουν μια συζήτηση.
Έχουν αναπτύξει καλά την ομιλία τους αλλά έχουν φτωχή επικοινωνία. Μερικές φορές τα χαρακτηρίζουν μικρούς δασκάλους επειδή το στυλ ομιλίας τους είναι τόσο ώριμο και σχολαστικό.
Πρόταση
  -Προστατεύω το παιδί από την κακομεταχείριση και την κοροϊδία των άλλων παιδιών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες προσπαθώ να ενημερώσω στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να εκπαιδεύσω  τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες που συναναστρέφονται                             με το παιδί, έτσι ώστε το περιβάλλον να κατανοεί την ιδιόμορφη                             συμπεριφορά του παιδιού με σύνδρομο Asperger, και να είναι πιο                             ανεκτικό μαζί του.
 -Τονίζω τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού δημιουργώντας                             συνθήκες συνεργασίας στις οποίες προβάλλονται οι ικανότητες                                    ανάγνωσης , λεξιλογίου και για τις οποίες ξεχωρίζει το παιδί με                            σύνδρομο Asperger.  Mε αυτό τον τρόπο θα τον αποδεχτούν ως                            ισάξιό τους και  για το ίδιο το παιδί να ανεβεί η αυτοεκτίμηση του.
 -Βοηθώ το παιδί να μάθει πώς να συμπεριφέρεται κοινωνικά και να
  κοινωνική κρίση η οποία βελτιώνεται μόνο όταν έχουν διδαχτεί                    κανόνες που οι άλλοι ακολουθούν ενστικτωδώς.
 -Το παιδί με σύνδρομο Asperger βοηθηθεί  αν έχει κάποιο δίπλα του                   που να τον ωθεί να συμμετέχει στις σχολικές δραστηριότητες.
  -Ενθαρρύνω τον μαθητή να συμμετέχει σε συζήτηση με τους                    συμμαθητές του εκφράζοντας και τη δική του γνώμη.

·                     Εμμονές για συγκεκριμένα θέματα: Μιλάνε συνέχεια για κάποια θέματα που τους ενδιαφέρουν, πολλές φορές κάνουν κήρυγμα γύρω από αυτά και επαναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις για να παίρνει τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις πάλι και  πάλι.
Πρόταση:
-Δεν επιτρέπω στο παιδί να μιλά όλη την ημέρα για τα θέματα που έχει
εμμονή, και το επαινώ κάθε φορά που καταφέρνει να μιλάει όταν                 πρέπει.
-Πρέπει να είμαι πολύ σαφής και σταθερή στους κανόνες που ζητώ να ακολουθήσει το παιδί.
 -Ξεκινώ από θέματα που ενδιαφέρουν το παιδί και είναι τα αγαπημένα
 για να μπορέσω να συνδέσω και με την ύλη απαιτεί το πρόγραμμα.
·         Διάσπαση προσοχής . Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο σωστό ερέθισμα κάθε φορά και αυτή η δυσκολία αυξάνει όταν πρέπει να δουλέψει σε ομάδα.

·         Μαθησιακές δυσκολίες .Ο λόγος του και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί δίνουν την εντύπωση πως καταλαβαίνει αυτά που συζητά αλλά στην πραγματικότητα παπαγαλίζουν αυτά που έχει διαβάσει ή ακούσει. Έχει ελλειπή κρίση και κατά συνέπια δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων.
Πρόταση:
 -Το παιδί με σύνδρομο Asperger πρέπει να κάθετε στο πρώτο θρανίο
 -Του απευθύνομαι συχνά
 -Το επαναφέρω κάθε φορά που δεν προσέχει με ένα άγγιγμα .

·         Ελλειπή κινητικό συντονισμό. Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger μπορούν να χαρακτηριστούν αδέξια, με παράξενο βηματισμό.
Πρόταση:-Δεν πιέζω το παιδί να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά αθλήματα .

·         Aισθητηριακή  Ευαισθησία. Υπερευαισθησία στους δυνατούς και οξείς ήχους.
Πρόταση:-Παρατηρώ ποιοι είναι οι ήχοι που τον ενοχλούν και τους αποφεύγω.

·         Συναισθηματική ευπάθεια. Το παιδί με σύνδρομο Asperger ενώ μπορεί να αγωνιστεί στο εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν έχει τη συναισθηματική δύναμη να για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τάξης .Αγχώνεται πολύ εύκολα λόγω της ανελαστικότητάς του . Η αυτοεκτίμησή του είναι χαμηλή, κάνει αυτοκριτική και όταν κάνει λάθος δεν μπορεί να
το αντέξει. Συχνά έχει εκρήξεις θυμού που οφείλονται στο άγχος και σε σύγχυση . Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και οι απαιτήσεις της καθημερινής ζωής χρειάζονται συνεχή προσπάθεια.
Πρόταση:
-Φροντίζω να προλαμβάνω να προβλέπω κατά κάποιο τρόπο τις   
  εκρήξεις θυμού.
 -Φροντίζω να είμαι προβλέψιμος στη συνδιαλλαγή μου με το παιδί.


ΓΕΝΙΚΑ


Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες αυτό που είναι σημαντικό για την καλή, την επιθυμητή εξέλιξη είναι:
- Η έγκαιρη διάγνωση και η ακριβής αξιολόγηση, από τους ειδικούς.
- Η κατάλληλη παρέμβαση με συνέχεια και συνέπεια.
- Η συνεργασία όλων που ασχολούνται με το παιδί.
- Η συνεργασία όλων με την οικογένεια.                     
- Ο δάσκαλος της τάξης έχει σημαντικό ρόλο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να παίζει το ρόλο του ειδικού δασκάλου ή του ειδικού παιδαγωγού.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ


 - Μαζί με την θεωρητική κατάρτιση αυτό που πρέπει να συνυπολογίζω, είναι ο χαρακτήρας του κάθε παιδιού και τα ατομικά του χαρακτηριστικά.
 - Τα λάθη των παιδιών είναι πάντα ευκαιρία για μάθηση, επιδιώκω να γίνονται μικρά λάθη και τα διορθώνω μαζί με το παιδί, γιατί η εμπειρία αποκτάται και σε καμιά περίπτωση δεν μεταβιβάζεται.
                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου